Në 10 tetor 2017, në Tiranë – Zyrtarët Kombëtar të Ozonit dhe pikat fokale nga Shqipëria, Bosnja dhe Hercegovina, Maqedonia FYR, Mali i Zi, Serbia dhe Turqia, partnerë dypalësh nga Kroacia dhe Rumania, përfaqësues të UN Environment dhe UNIDO dhe ekspertë të teknologjisë nga Centro Studi Galileo Daikin morrën  pjesë në takimin tematik të Evropës […]

The world has changed since we last marked International Ozone Day. We now have our 2030 Agenda for Sustainable Development, which will foster equitable inclusive growth and further the well-being of people and our planet.  On climate change, the Paris Agreement marks a historic turning point in our common journey towards a secure and sustainable […]

Në pjesën e dytë  u organizua ekspozita e pikturës me punime të nxënësve të ciklit të lartë 9- vjevar  të  kolegjit. Kjo ekspozitë u realizua nën kujdesin  e mësueses së përkushtuar të Artit Figurativ, Znj. Afërdta Riveni. Ajo që spikati në punimet e paraqitura në ekspozitë ishte thirrja që nxënësit  i drejtonin prindërve dhe mësuesve […]

Mesazh nga Sekretari i Përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara për Ditën Ndërkombëtare të Ruajtjes të Shtresës së Ozonit. 16 Shtator 2015 “Jo shumë kohë më parë, njerëzimi qëndroi në prag të një katastrofe të vetë shkaktuar. Përdorimi jonë i substancave ozon hollouese të tilla si klorofluorokarbonet (CFC-të) kishte shkatërruar një vrime në shtresën e ozonit […]