The world has changed since we last marked International Ozone Day. We now have our 2030 Agenda for Sustainable Development, which will foster equitable inclusive growth and further the well-being of people and our planet.  On climate change, the Paris Agreement marks a historic turning point in our common journey towards a secure and sustainable […]

Në pjesën e dytë  u organizua ekspozita e pikturës me punime të nxënësve të ciklit të lartë 9- vjevar  të  kolegjit. Kjo ekspozitë u realizua nën kujdesin  e mësueses së përkushtuar të Artit Figurativ, Znj. Afërdta Riveni. Ajo që spikati në punimet e paraqitura në ekspozitë ishte thirrja që nxënësit  i drejtonin prindërve dhe mësuesve […]

Mesazh nga Sekretari i Përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara për Ditën Ndërkombëtare të Ruajtjes të Shtresës së Ozonit. 16 Shtator 2015 “Jo shumë kohë më parë, njerëzimi qëndroi në prag të një katastrofe të vetë shkaktuar. Përdorimi jonë i substancave ozon hollouese të tilla si klorofluorokarbonet (CFC-të) kishte shkatërruar një vrime në shtresën e ozonit […]

Pak më shumë se një cerek shekulli më parë, bota u bashkua për të penguar hollimin e shtresës atmosferike së ozonit, e cila mbron tokën prej rrezeve të  dëmshme. Sot, shtresa e ozonit është në rrugën e drejte te rikuperimit brenda pak dekadave të ardhshme. Protokolli i Montrealit mbi substancat që hollojnë shtresën e ozonit […]