Alternativat për zëvëndësimin e HFCF-ve në sektorin e Ftohjes

January 23, 2017
26– 27 May, Kolegji Profesional “Ndërto Botën Tënde”, Tiranë Nga 26 deri në 27 Maj 2016 u organizua ” Alternativat per zevendesimin e HFCF-ve ne sektorin e Ftohjes “ Ndërto Botën Tënde ”, Tiranë. Në këtë seminar morën pjesë 28 studentë të këtij kolegji të cilët u pajisën me certifikatën e pjesëmarrjes. Pothuajse të gjithë ...

Trajnimi i studentëve mbi praktikat më të mira të ftohjes

January 23, 2017
20– 21 May, Kolegji Profesional “Ndërto Botën Tënde”, Tiranë Nga 20 deri në 21 Maj 2016 u organizua ” Trajnimi i teknikëve me praktikat  më të mira të ftohjes” në ambientet e Kolegjit Profesional “ Ndërto Botën Tënde ”, Tiranë.Në këtë seminar morën pjesë 21 studentë të këtij kolegji të cilët u pajisën me certifikatën e pjesëmarrjes. Pothuajse të gjith...

Aktivitete ne Kolegjin “Turgut Ozal”

October 3, 2016
Tashmë është kthyer në traditë organizimi i  veprimtarive të larmishme me rastin e 16 Shtatorit. Kjo veprimtari u zhvillua në tre drejtime kryesore: Konkurs njohurish me tematikë: “Mbrojtja e Shtresës së Ozonit”. Në këtë konkurs morrën pjesë nxënës të klasave të 8-ta të cilët u ndanë  në dy skuadra të emërtuara në UV and O3. Pyetjet e drejtuara nga mësuesja Marta Skënderaj dhe përgji...

Stafetë lëvizore me nxënës të shkollës Dora D`Istria

October 3, 2016
Kjo shkollë ka 800 nxënës ,me nje staf pedagogjik prej 50 mesuesish në՞ qytetin e Tiranës. Nxënësit u njohën me rëndësinë e ”Ditës Ndërkombëtare për Mbrojtjen e Shtresës së Ozonit”. I tillë ishte materiali qe u referua nga perfaqesues te njesise se ozonit: the importante of Ozone Layer protection for the benefits of human health and climate change. Ne vijim aktiviteti vazhdoi me zhvillimin e stafetës`` cirkuit levizor "...

Aktivitete ne nivel parashkollor

October 3, 2016
Me rastin e Ditës Botërore të Ozonit përfaqësues të NOU organizuan aktivitete në kopshtin “Kleis“ të kryeqytetit. Për të qënë sa më të kuptueshem për këtë grupmoshë, aktiviteti u organizua nën moton : ‘ Mbroni veten nga rrezet  diellore” Në pjesën e parë të aktivitetit u shfaqën video për fëmijë si Ozzy Ozone etj ... Edukatoret si dhe Znj Silvana  Delia perfaqesuese e NOU ju shpjeguan fëmijeve se cfare esh...

Alternativat e zevendesimit te HCFC-ve ne sektorin e frigorifereve dhe ajrit te koondicionuar

May 26, 2016
26-27 Maj, Kolegji profesional i Tiranes "Ndërto Botën Tënde"...

Trajnimi i teknikeve ne praktikat me te mira te ftohjes

May 21, 2016
20-21 Maj Kolegji profesional i tiranes "Ndërto Botën Tënde"...