Takim i Rrjetit të ekspertëve nga vendët e Europës dhe Asizë Qëndrore, për Protokollin e Montrealit dhe Sistemeve të Ftohjes dhe Ajrit të kondicionuar.

Në data 18-21 Qershor u zhvillua në Valencia, Spanjë, Konferenca Rajonale për  Specialistët Kombëtarë të Ozonit dhe drejtuesit e Shoqatave për  sistemet e ftohjes, ku pjesëmarrësit u njohën me teknologjitë e ftohtsëve naturalë, të cilët mbrojnë klimën dhe shtesën e ozonin. Rrjeti Rajonal i Ozonit për Europën dhe Azinë Qendrore(ECA) organizoi këtë takim vjetor  paralelisht me punimet e  Konferencës së- 13 Ndërkom...

Përfaqësuesja e Lartë e Sekretariatit të Ozonit Sophia Mylona viziton Shqipërinë.

Në kuadër të procesit të Ratifikimit të Amendamentit të Kigali, Znj. Sophia Mylona, Përfaqësuese e Lartë e Sekretariatit të Ozonit,  zhvilloi një vizitë pune dy ditore në Tiranë, në datat 17 - 18 Maj 2018. Fokusi i kësaj vizite ishte rëndësia e Amendamentit të Kigalit për të gjitha vëndet e globit si dhe procesi i ratifikimit në Shqipëri dhe hapat e nevojshmëm për implementimin e tij. Gjatë vizitës së saj, Znj. Mylon...

Njësia Kombëtare e Ozonit zhvilloi trajnimin e specialistëve të mjedisit me temë “Kontrolli i lëndëvë ozonholluese dhe sistemi i Licensimit në Shqipëri”, Prill 2018

Njësia Kombëtare e Ozonit në bashkëpunim me Ministrinë e Turizmit dhe Mjedisit si dhe Qëndrën Kombëtare të biznesit, zhvilloi trajnimin me temë “Kontrolli i lëndëvë ozonholluese dhe sistemi i Licensimit në Shqipëri“. Në këtë aktivitet morën pjesë përfaqësues të Ministrisë së Turizmit dhe Mjedisit, të QKR-së si dhe grupet e interesit. Punimet e këtij trajnimi u zhvilluan në tre faza. Gjatë fazës së parë spec...

Alternativat për zëvëndësimin e HFCF-ve në sektorin e Ftohjes- Trajnim në Shkollën Profesionale Havzi Nela-Kukës

Njësia Kombëtare e Ozonit  në bashkëpunim me Shkollën profesionale Havzi Nela,  organizoi në datë 19 prill 2018, në Kukës trajnimin me temë “Alternativat për zëvëndësimin e HFCF-ve në sektorin e Ftohjes”. Në pjesën e parë të aktivitetit, pjesëmarrësit morën njohuri teorike në lidhje me shtresën e ozonit dhe rëndësinë e mbrojtjes së saj, Konventën e Vienes dhe Protokollin e Montrealit mbi substancat që dëmto...