Leksion i hapur, – Shkolla Wilson

Me qëllim nxitjen e një qasjeje proaktive, dhe krijimit të lidhjes me mjedisin që na rrethon, duke evokuar një sens përgjegjësie dhe duke theksuar rëndësinë e parimit të qëndrueshmërisë mjedisore, Njësia Kombëtare e Ozonit, organizoi dy leksione të hapura, në shkollën Wilson. Këto aktivitete u organizuan në dy seanca të ndryshme, gjatë pjesës së parë u përfshinë fëmijë të sistemit parashkollor,  ndërsa gjatë pje...

Program Televiziv “ Mirëmëngjes Shqipëri”

Në Ditën Botërore të Ozonit, stafi i Njësisë Kombëtare të Ozonit, mori pjesë në emisionin “Mirëmëngjes Shqipëri” në RTSH. Fokusi primar i tij, ishte rritja e ndërgjegjësimit mbi rëndësinë e kësaj dite, si dhe informimi i publikut të gjerë në lidhje me parashikimet e përcaktuara nga Protokolli i Montrealit, objektivat dhe instrumentat e tij, roli dhe rëndësia e Amendamentit të Kigalit, në zbutjen e efekteve të ngro...

Leksion i hapur, AlbAkademi.

Në datë 14 shtator, Njësia Kombëtare e Ozonit, organizoi, pranë ambienteve të Universitetit Europian të Tiranë, një leksion të hapur, në lidhje me rëndësinë që ka mbrojtja e shtresës së ozonit dhe Protokolli i Montrealit Mbi Substancat Ozon-Holluese. Ky aktivitet, u organizua në bashkëpunim me AlbAkademi, një institucion trajnues privat, I cili ka në fokus të tij, rritjen e kapaciteve dhe punësimin e grave dhe vajzave. &...