Në dt. 16 shtator TVSH transmetoi në të gjitha edicionet qëndrore të lajmeve një kronikë speciale televizive lidhur me Ditën ndërkombëtare të ozonit. Në kronikë u pasqyrua aktiviteti i organizuar në shkollën “Edith Durham” në Tiranë si dhe u theksua rëndësia që ka ndërgjegjësimi për mbrojtjen e shtresës së ozonit.