Kjo shkollë ka 800 nxënës ,me nje staf pedagogjik prej 50 mesuesish në՞ qytetin e Tiranës.

Nxënësit u njohën me rëndësinë e ”Ditës Ndërkombëtare për Mbrojtjen e Shtresës së Ozonit”. I tillë ishte materiali qe u referua nga perfaqesues te njesise se ozonit: the importante of Ozone Layer protection for the benefits of human health and climate change. Ne vijim aktiviteti vazhdoi me zhvillimin e stafetës“ cirkuit levizor “. Në stafetën finale garuan nxënës të klasave te 8-ta, per djem dhe vajza.

Stafeta u organizua dhe u drejtua nga mësuesja e pasionuar Dhurata Dushkaj e cila na siguroi për një bashkëpunim të mëtejshëm në të ardhmen. Në fund të veprimtarive nxënësve iu dhuruan T-shirts me logon e Ditës Ndërkombetare të Ozonit 2016 dhe informacione të printuara, peëgatitur  nga NOU.