Un secretary-general: 30th anniversary of

Erik Solheim: world ozone day

TIRANA-MEETING-ON-IMPLEMENTATION-OF-HCFC-PHASE-OUT-MANAGEMENT-PLANS-AND-HFC-PHASE-DOWN-INITIATIVES-UNDER-THE-KIGALI-AMENDMENT

Takimi për zbatimin e planeve të menaxhimit te hcfc-ve dhe iniciativave për nxjerrjen jashtë përdorimit të hcf-ve sipas marrëveshjes së kigalit, tiranë

Në 10 tetor 2017, në Tiranë - Zyrtarët Kombëtar të Ozonit dhe pikat fokale nga Shqipëria, Bosnja dhe Hercegovina, Maqedonia FYR, Mali i Zi, Serbia dhe Turqia, partnerë dypalësh nga Kroacia dhe Rumania, përfaqësues të UN Environment dhe UNIDO dhe

Lexo te plote
IMG_5768

Një ditë bashkëpunimi midis nxënësve dhe stafit pedagogjik të shkollës së mesme profesionale “ Petraq Sota” me NOU .

Lexo te plote

Ozone Layer & Ozone Layer Depletion

Ozone layer depletion and its effects(tutorial)

Legjislacioni

We Are All #Ozone Heroes