SEMINARI “PER TRAINIMIN DOGANOR DHE KONTROLLIN E SUBSTANCAVE OZON-HOLLUESE “ . 02-03 Tetor, 2014. Hotel Viktoria, Tiranë

Seminari për Trajnimin e Doganor në monitorimin dhe kontrollin e substancave ozon-holluese është e organizuar në 02-03 tetor , në Hotel Viktoria, Tiranë.  Ky seminar është organizuar me ndihmën e personit të burimeve ndërkombëtare , Prof. Janusz Kozakiewicz dhe zotit. Mikheil Tushishvili , Zyrtar i Programit , UNEP DTIE .Objektivi i seminarit trajnues Doganor për monitorimin dhe kontrollin e substancave oz...

“OPEN DAY ” Ne shkollen e mesme teknike elektrike “BEQIR CELA”, Durres

...

“OPEN DAY” Maj 2014, Shkolla Teknike Elektrike ” Gjergj Canco” , Tirane

...

Seminari per Trainimin Doganor dhe kontrollin e substancave Ozon-Holluese. Hotel “Viktoria”, Tiranë

Seminari për Trajnimin e Doganor në monitorimin dhe kontrollin e substancave ozon-holluese është e organizuar në 02-03 tetor , në Hotel Viktoria, Tiranë. Ky seminar është organizuar me ndihmën e personit të burimeve ndërkombëtare , Prof. Janusz Kozakiewicz dhe zotit. Mikheil Tushishvili , Zyrtar i Programit , UNEP DTIE . Objektivi i seminarit trajnues Doganor për monitorimin dhe kontrollin e substancave ozon-holluese ishte që të ...

Trajnimi i teknikëve me praktikat më të mira të ftohjes

RAPORT TRAJNIMI I TEKNIKEVE ME PRAKTIKAT ME TE MIRA TE FTOHJES 29 – 30 Tetor, Universiteti “PAVARESIA”, Vlorë Nga 29 deri më 30 të muajit tetor, u organizua " Trajnimi i teknikëve me praktikat  më të mira të ftohjes" në ambientet e universitetit privat "Pavarësia", Vlorë ( një nga ambientet më të mira në qyt...

Trajnimi i teknikeve me praktikat me te mira te ftohjes. Universiteti “PAVARESIA”, Vlorë

Nga 29 deri më 30 të muajit tetor, u organizua " Trajnimi i teknikëve me praktikat  më të mira të ftohjes" në ambientet e universitetit privat "Pavarësia", Vlorë ( një nga ambientet më të mira në qytet për konferencat). Në këtë seminar morën pjesë 34 teknikë nga sektori i shërbimeve të ftohjes, kryesisht nga qyteti i Vlorës dhe i Fierit. Vetëm 23 prej tyre morën certifikatën e pjesëmarrjes. Pothuajse të gjithë teknik...

Trajnimi i Teknikëve me Praktikat e Mira të Ngrirjes. Hotel Majestic, Durrës

Në dt 28 – 30 prill, u organizua seminari : “Trajnimi i Teknikëve me Praktikat më të mira të Ftohjes”, në ambientet e hotel “Majestic”, Durrës. Në këtë seminar morën pjesë 28 teknikë kryesisht nga qyteti i Durrësit dhe zona rreth tij, nga të cilët u certifikuan 24 prej tyre. Pothuajse të gjithë teknikët punojn...

Trainimi i teknikëve me praktikat më të mira të ftohjes, Tiranë. Qendra e Bisnesit ABA

NOPIU ( Njësia Kombëtare e Ozonit dhe e Implementimit të Projekteve) në bashkëpunim me RAC ( Shoqatën e teknikëve per pajisjet ftohëse) dhe Programin e Kombeve të Bashkuara për Mjedisin ( UNEP ) organizuan një seminar  trajnimi  “Me praktikat më të mira të ftohjes”, nga 27-28 shkurt në Qendrën e Biznesit ABA, Tiranë. Në këtë seminar  morën pjesë 25 teknikë dhe vetëm 22 prej tyre u certifikuan.   Gjate dit...

Aktivitet lidhur me programin kombëtar

Trajnimi i Teknikëve për Praktikat e Mira të Ngrirjes. Në dt 28 – 30 prill, u organizua seminari “Trajnimi Teknikëve me Praktikat më të mira të Ftohjes”, në ambientet e hotel “Majestic”, Durrës. Në këtë seminar morën pjesë 28 teknikë kryesisht nga qyteti i Durrësit dhe zona rreth tij, nga të cilët u certifikuan 24 prej tyre. Pothuajse të gjithë teknikët punojnë në terren duke realizuar shërbi...