Alternativat për zëvëndësimin e HFCF-ve në sektorin e Ftohjes

26– 27 May, Kolegji Profesional “Ndërto Botën Tënde”, Tiranë Nga 26 deri në 27 Maj 2016 u organizua ” Alternativat per zevendesimin e HFCF-ve ne sektorin e Ftohjes “ Ndërto Botën Tënde ”, Tiranë. Në këtë seminar morën pjesë 28 studentë të këtij kolegji të cilët u pajisën me certifikatën e pjesëmarrjes. Pothuajse të gjithë ...

Trajnimi i studentëve mbi praktikat më të mira të ftohjes

20– 21 May, Kolegji Profesional “Ndërto Botën Tënde”, Tiranë Nga 20 deri në 21 Maj 2016 u organizua ” Trajnimi i teknikëve me praktikat  më të mira të ftohjes” në ambientet e Kolegjit Profesional “ Ndërto Botën Tënde ”, Tiranë.Në këtë seminar morën pjesë 21 studentë të këtij kolegji të cilët u pajisën me certifikatën e pjesëmarrjes. Pothuajse të gjith...

Alternativat e zevendesimit te HCFC-ve ne sektorin e frigorifereve dhe ajrit te koondicionuar

26-27 Maj, Kolegji profesional i Tiranes "Ndërto Botën Tënde"...

Trajnimi i teknikeve ne praktikat me te mira te ftohjes

20-21 Maj Kolegji profesional i tiranes "Ndërto Botën Tënde"...