Alternativat për zëvëndësimin e HCFC-ve dhe HFC-ve me potencial të lartë në grohjen globale- Trajnim në Shkollën e Mesme Profesionale “Havzi Nela” Kukës

Në kuadër të Planit të Menaxhimit për Eliminimin e HCFC-së, komponenti i tretë, Njësia Kombëtare e Ozonit, në bashkëpunim me konsulentë kombëtarë si dhe Shkollën e mesme Profesionale “Havzi Nela” në Kukes, organizoi trajnimin me temë “Alternativat për zëvëndësimin e HCFC-ve dhe HFC-ve me potencial të lartë në grohjen globale”. Hartimi dhe implementimi i Programit të  trajnimit kishte si fokus primar ...

Alternativat për zëvëndësimin e HCFC-ve dhe HFC-ve me potencial të lartë në grohjen globale- Trajnim në Shkollën e Mesme  Profesionale Ali Myftiu–Elbasan

Në kuadër të Planit të Menaxhimit për Eliminimin e HCFC-së, komponenti i tretë, Njësia Kombëtare e Ozonit, në bashkëpunim me konsulentë kombëtarë si dhe Shkollën e mesme Profesionale “Ali Myftiu” në Elbasan, organizoi trajnimin me temë “Alternativat për zëvëndësimin e HCFC-ve dhe HFC-ve me potencial të lartë në grohjen globale”. Hartimi dhe implementimi i Programit të  trajnimit kishte si fokus primar...

Alternativat për zëvëndësimin e HCFC-ve dhe HFC-ve me potencial të lartë në grohjen globale- Trajnim në Shkollën e Mesme Profesionale Kamëz

Në kuadër të Planit të Menaxhimit për Eliminimin e HCFC-së, komponenti i tretë, Njësia Kombëtare e Ozonit, në bashkëpunim me konsulentë kombëtarë si dhe Shkollën e mesme Profesionale Kamëz, organizoi trajnimin me temë “Alternativat për zëvëndësimin e HCFC-ve dhe HFC-ve me potencial të lartë në grohjen globale”. Hartimi dhe implementimi i Programit të  trajnimit kishte si fokus primar  rritjen e  kapacit...

Alternativat për zëvëndësimin e HCFC-ve dhe HFC-ve me potencial të lartë në grohjen globale- Trajnim në Shkollën e Mesme Profesionale “ Petro Sota–Fier

Në kuadër të Planit të Menaxhimit për Eliminimin e HCFC-së, komponenti i tretë, Njësia Kombëtare e Ozonit, në bashkëpunim me konsulentë kombëtarë si dhe Shkollën e mesme Profesionale “Petro Sota” në Fier, organizoi trajnimin me temë “Alternativat për zëvëndësimin e HCFC-ve dhe HFC-ve me potencial të lartë në grohjen globale”. Hartimi dhe implementimi i Programit të  trajnimit kishte si fokus primar  ...

Alternativat për zëvëndësimin e HCFC-ve dhe HFC-ve me potencial të lartë në grohjen globale- Trajnim në Shkollën e Mesme Profesionale “Arben Broci” Shkodër

Në kuadër të Planit të Menaxhimit për Eliminimin e HCFC-së, komponenti i tretë, Njësia Kombëtare e Ozonit, në bashkëpunim me konsulentë kombëtarë si dhe Shkollën e mesme Profesionale “Arben Broci” në Shkoder, organizoi trajnimin me temë “Alternativat për zëvëndësimin e HCFC-ve dhe HFC-ve me potencial të lartë në grohjen globale”. Hartimi dhe implementimi i Programit të  trajnimit kishte si fokus prima...

Alternativat për zëvëndësimin e HCFC-ve dhe HFC-ve me potencial të lartë në grohjen globale- Trajnim në Shkollën e Mesme Profesionale “Gjergj Canco” Tiranë

Në kuadër të Planit të Menaxhimit për Eliminimin e HCFC-së, komponenti i tretë, Njësia Kombëtare e Ozonit, në bashkëpunim me konsulentë kombëtarë si dhe Shkollën e mesme Profesionale “Gjergj Canco” në Tirane, organizoi trajnimin me temë “Alternativat për zëvëndësimin e HCFC-ve dhe HFC-ve me potencial të lartë në grohjen globale”. Hartimi dhe implementimi i Programit të  trajnimit kishte si fokus prima...

Alternativat për zëvëndësimin e HCFC-ve dhe HFC-ve me potencial të lartë në grohjen globale- Trajnim në Shkollën e Mesme Profesionale “Enver Qiraxhi” Pogradec

Në kuadër të Planit të Menaxhimit për Eliminimin e HCFC-së, komponenti i tretë, Njësia Kombëtare e Ozonit, në bashkëpunim me konsulentë kombëtarë si dhe Shkollën e mesme Profesionale “Enver Qiraxhi” në Pogradec, organizoi trajnimin me temë “Alternativat për zëvëndësimin e HCFC-ve dhe HFC-ve me potencial të lartë në grohjen globale”. Hartimi dhe implementimi i Programit të  trajnimit kishte si fokus pr...

Alternativat për zëvëndësimin e HCFC-ve dhe HFC-ve me potencial të lartë në grohjen globale- Trajnim në Shkollën e Industriale “Pavarësia” Vlorë

Në kuadër të Planit të Menaxhimit për Eliminimin e HCFC-së, komponenti i tretë, Njësia Kombëtare e Ozonit, në bashkëpunim me konsulentë kombëtarë si dhe Shkollën e mesme Industriale  “Pavaresia” Vlore, organizoi trajnimin me temë “Alternativat për zëvëndësimin e HCFC-ve dhe HFC-ve me potencial të lartë në grohjen globale”. Hartimi dhe implementimi i Programit të  trajnimit kishte si fokus primar  rri...

Takim i Rrjetit të ekspertëve nga vendët e Europës dhe Asizë Qëndrore, për Protokollin e Montrealit dhe Sistemeve të Ftohjes dhe Ajrit të kondicionuar.

Në data 18-21 Qershor u zhvillua në Valencia, Spanjë, Konferenca Rajonale për  Specialistët Kombëtarë të Ozonit dhe drejtuesit e Shoqatave për  sistemet e ftohjes, ku pjesëmarrësit u njohën me teknologjitë e ftohtsëve naturalë, të cilët mbrojnë klimën dhe shtesën e ozonin. Rrjeti Rajonal i Ozonit për Europën dhe Azinë Qendrore(ECA) organizoi këtë takim vjetor  paralelisht me punimet e  Konferencës së- 13 Ndërkom...

Njësia Kombëtare e Ozonit zhvilloi trajnimin e specialistëve të mjedisit me temë “Kontrolli i lëndëvë ozonholluese dhe sistemi i Licensimit në Shqipëri”, Prill 2018

Njësia Kombëtare e Ozonit në bashkëpunim me Ministrinë e Turizmit dhe Mjedisit si dhe Qëndrën Kombëtare të biznesit, zhvilloi trajnimin me temë “Kontrolli i lëndëvë ozonholluese dhe sistemi i Licensimit në Shqipëri“. Në këtë aktivitet morën pjesë përfaqësues të Ministrisë së Turizmit dhe Mjedisit, të QKR-së si dhe grupet e interesit. Punimet e këtij trajnimi u zhvilluan në tre faza. Gjatë fazës së parë spec...