Earth Negotiations Bulletin summary of the 28th Meeting of the Parties
Njezet pyetje pergjigje per shtresen e ozonit
Reduktimi i HCFC-ve ne ndermarrjet e vogla dhe te mesme te prodhimit te shkumes
Pershtatja e nje teknologjie te gjelber ne prodhimin e sholleve te kepuceve ne Guanajuato, Meksike
Demonstrimi i fizibilitetit te prodhimit AC bazuar ne R-290
Promovimi i ftohesve low-gwp per sektoret e ajrimit ne vendet me temperature te larte ambienti
Alternativa me ekologjike per prodhimin e shkumes se ngurte te poliuretanit
Si e mbron shendetin Protokolli i Montrealit