Ftohesit natyrale jane substanca kimike qe hasen ne proceset bio-kimike te natyres. Ato nuk e shterojne shtresen e ozonot dhe kane nje efekt te vogel ose zero si ne rastin e amoniakut ne ngrohjen globale