Përshkrimet e gazetarëve mbi veprimtaritë e organizuara në Shqipëri për Ditën Ndërkombëtare të Ozonit 2017.

Këto veprimtari u përshkruan nga gazetarët në faqet e mëposhtme:    “Ora News” TV http://www.oranews.tv/bota/shkencetaret-shtresa-e-ozonit-eshte-riparuar-ne-masen-99/  " Channel-One" TV ...

Piknik në Parkun e Pezës, organizuar nga komunat e Ndroqit dhe Pezës

Më 17 shtator 2017, përfaqësuesit e NOU morën pjesë në një piknik në Parkun e Pezës, të organizuar nga Bashkitë e Ndroqit dhe Pezës në bashkëpunim me Bashkinë e Tiranës. Përfaqësuesit e NOU organizuan pjesëmarrjen aktive të nxënësve në aktivitete të ndryshme gjatë piknikut dhe u shpjeguan atyre rëndësinë e Ditës Ndërkombëtare të Ozonit. Gjithashtu nëpërmjet materialeve të ndryshme u shperrnda  ...

“Veprimtari me bicikleta me rastin e Ditës Botërore të Ozonit nën moton” Kujdesi për të gjithë jetën nën diell”

Më 16 shtator 2017, përfaqësues të NOU dhe Ministrisë së Mjedisit në bashkëpunim me "Klubin sportiv “ Internacional” të Tiranës  organizuan një veprimtari me biçikleta me rastin e Ditës Botërore të Ozonit nën moton "Kujdesi për të gjithë jetën nën diell ". Në këtë eveniment morën pjesë 30 anëtarë të klubit sportiv, të cilët dërguan postera dhe fletëpalosje për njerëzit kudo në rru...

Aktivitetet e ditës së ozonit në shkollën fillore “Protagonistët” të kryeqytetit.

Më 15 shtator 2017, përfaqësuesit e NOU dhe Ministrisë së Mjedisit kryen një aktivitet interesant në shkollën fillore "Protagonistet" të kryeqytetit. Aktiviteti u organizua nën moton: "Kujdesi për gjithë jetën nën diell". Në pjesën e parë të aktivitetit u shfaqën video për fëmijët e vegjël si "Kujdestarët e Galaktikës; Heronjtë e Ozonit (2017)", "Ozzy Ozone" dhe "Vrima dhe Shtresa e Ozonit". Pë...

Aktivitetet e ditës së ozonit në shkollën e mesme “Petro Nini Luarasi” në Tiranë

Më 15 shtator 2017, përfaqësuesit e Njësisë Kombëtare të Ozonit dhe Ministrisë së Mjedisit zhvilluan nj veprimtari ekologjike "Kujdesi për të gjithë jetën nën diell - 30 vjetori i Protokollit të Montrealit", kushtuar 16 shtatorit - Dita Botërore e Ozonit. Veprimtaria u zhvillua në shkollën e mesme "Petro Nini Luarasi" në Tiranë. Gjatë pjesës së parë të kësaj veprimtarie u zhvilluan një sërë a...

Kros me bicikleta në Sharrë, Tiranë me rastin e 16 Shtatorit, “Dites Ndërkombëtare për Mbrojtjen e Shtreses se Ozonit”.

...

Veprimtari të ndryshme në “Ditën Ndërkombëtare të Ozonit ”, 2017

...