Mesazh nga Sekretari i Përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara për Ditën Ndërkombëtare të Ruajtjes të Shtresës së Ozonit. 16 Shtator 2015 “Jo shumë kohë më parë, njerëzimi qëndroi në prag të një katastrofe të vetë shkaktuar. Përdorimi jonë i substancave ozon hollouese të tilla si klorofluorokarbonet (CFC-të) kishte shkatërruar një vrime në shtresën e ozonit […]

Ftohesit natyrale jane substanca kimike qe hasen ne proceset bio-kimike te natyres. Ato nuk e shterojne shtresen e ozonot dhe kane nje efekt te vogel ose zero si ne rastin e amoniakut ne ngrohjen globale

Pak më shumë se një cerek shekulli më parë, bota u bashkua për të penguar hollimin e shtresës atmosferike së ozonit, e cila mbron tokën prej rrezeve të  dëmshme. Sot, shtresa e ozonit është në rrugën e drejte te rikuperimit brenda pak dekadave të ardhshme. Protokolli i Montrealit mbi substancat që hollojnë shtresën e ozonit […]

Z. Lefter Koka Zhvillimi i vrullshëm urban, deri diku kaotik, gjatë këtyre viteve të gjata të tranzicionit i ka shkaktuar jo pak dëme ekosistemit. Prej kohësh kemi mësuar të bashkëjetojmë me retorikën e zhvillimit të qëndrueshëm ekonomik duke i qëndruar tejet larg përkthimit të kësaj retorike në veprime konkrete. Kriza më e fundit financiare si […]