Në 22 Shtator, 2014, nxënësit e shkollës së Mesme Marie Kaculiu në Durrës dhe Njësia Kombëtare e Ozonit organizuan një aktivitet kushtuar Ditës Ndërkombëtare të Ozonit. Informacione të zgjedhura  dhe video sensibilizuese  janë paraqitur për studentët të ndjekur nga diskutimet e nxënësve për mbrojtjen e shtresës së ozonit.